Litografier

Förteckning över litografier utgivna av Roland Svensson från år 1937 till år 2000

Denna förteckning är gjord av Jan Wigren i samarbete med Roland Svensson.

Denna förteckning påbörjades år 1980 och har uppdaterats när nya uppgifter har kommit fram. Som grund har legat uppgifter från Fibs konstklubb, Konstfrämjandet, boken ”Bilder och Minnen”, från Roland själv, från anteckningar och samtal med Rolf Jansson samt min egen efterforskning.

De första litografierna gjordes som försök och provtryck. En anledning till att Roland själv aldrig påbörjade någon förteckning var att han inte hade en aning om hur omfattande den kommande produktionen skulle bli.

De flesta litografierna är tecknade på kalkstenar. En del är tecknade på plåt och sedan litograferade.

Jag har i förteckningen inte tagit med de stora antal svartvita litografier som tagits fram som illustrationer till de böcker som Roland själv skrivit, och de som han gjort till andra författare.

Numreringen är gjord så att de två första siffrorna anger det årtal som liton är utförd och utgiven, nästa två siffror är löpnummer.

Vi kommer att börja med att lägga ut bilder på litografierna som är utgivna från och med år 1936, Vi räknar med att samtliga utgivna litografier kan finnas med på webben under år 2005.

Det har också varit svårt att få tag i original på de tidiga litografier som är gjorda på trettiotalet , därför har kvalitén på de bilderna i denna förteckning blivit lite sämre än på de senare litografierna.

Många av motiven återkommer ibland i flera omarbetade upplagor.

Uppgifter ur denna förteckning får ej publiceras eller användas utan tillstånd av Jan Wigren.

Har du frågor eller kommentarer till bilderna kan du kontakta: janwigren at telia.com

Klicka på något av nedanstående årtal, så öppnas en ny sida

1930-talet

1940-talet , första delen

1940-talet, andra delen

1950-talet

1960-talet, första delen

1960-talet, andra delen

 

Olja

Roland verk i olja är omfattande

Här följer några alster

Inventering och dokumentation pågår. Kan du bidra, kontakta gärna Jan Wigren som nås via mail (Klicka)

 

Klicka på texten nedanför bilderna, så blir den större i ett nytt "fönster"

Självporträtt 1937 Modellstudie Självporträtt 1936
Vy Pontoise 1937 Kroki 1938 Självporträtt 1938, London
Självporträtt 1949 Lovisa med katt Lovisa ateljen
Mor Lovisa Möja 1939 Flodlandskap Frankrike 1939 Bod Nasen 1939
Förfallet tröskverk Trästa 1939 Skärgårdsblomster 1940 Natthamn Nasen 1949
Dam med hatt Islossning Tornösund Vinter Lilla Nassa 1952
Gillöga Storskär Enoks bod 1954 Höst Storskärgården 1954 Från havsbandet 1957
Trålare går ut 1962 Höstdagjämning 1962 Fartyg omslag Innes
Landskap med vattendrag 1964 Sommar Storskärgården 1965 Vinterskärgården 1965
Gillöga Storskär Ersta Lilla Nassa med segelbåt Sommarmoln 1971
Sommarafton Stora Nassa 1974 Sommarnatt Utskärshamn Skiss S Ödner
Enoks bod Gillöga Storskär 1977 Rönnkobb vinterstorm 1978 Vinternatt Möja 1986
Skärgårdsvy Ramsmora vinter Kvällsstämning 1967
Sommarnattsbris Tallar vinter Vinter Nasen
Gillögakväll Utskärsvinter X-et porträtt Roland och Sven E 1945

 

 

 

 

 

Rolands verk
Här följer förteckning över kända litografier och oljor
Aktuellt

OM OSS

BLI MEDLEM

ROLAND SVENSSON MUSEUM

ROLANDS VERK

WALDEMARSUDDE

ÅRSSKRIFTER

ROLAND i Sv. Biografisk Lexikon
BIBLIOGRAFI - författarskapet

AKTIVITETER PLANERADE

AKTIVITETER GENOMFÖRDA

ÅRSMÖTEN

LÄNKAR

KONTAKT

STYRELSEN

Meny
Sidansvarig:
Senast ändrad: 2020-05-20
Jan