Litografier

Förteckning över litografier utgivna av Roland Svensson från år 1937 till år 2000

Denna förteckning är gjord av Jan Wigren i samarbete med Roland Svensson.

Denna förteckning påbörjades år 1980 och har uppdaterats när nya uppgifter har kommit fram. Som grund har legat uppgifter från Fibs konstklubb, Konstfrämjandet, boken ”Bilder och Minnen”, från Roland själv, från anteckningar och samtal med Rolf Jansson samt min egen efterforskning.

De första litografierna gjordes som försök och provtryck. En anledning till att Roland själv aldrig påbörjade någon förteckning var att han inte hade en aning om hur omfattande den kommande produktionen skulle bli.

De flesta litografierna är tecknade på kalkstenar. En del är tecknade på plåt och sedan litograferade.

Jag har i förteckningen inte tagit med de stora antal svartvita litografier som tagits fram som illustrationer till de böcker som Roland själv skrivit, och de som han gjort till andra författare.

Numreringen är gjord så att de två första siffrorna anger det årtal som liton är utförd och utgiven, nästa två siffror är löpnummer.

Vi kommer att börja med att lägga ut bilder på litografierna som är utgivna från och med år 1936,

Det har också varit svårt att få tag i original på de tidiga litografier som är gjorda på trettiotalet , därför har kvalitén på de bilderna i denna förteckning blivit lite sämre än på de senare litografierna.

Många av motiven återkommer ibland i flera omarbetade upplagor.

Uppgifter ur denna förteckning får ej publiceras eller användas utan tillstånd av Jan Wigren.

Har du frågor eller kommentarer till bilderna kan du kontakta: janwigren at telia.com

Klicka på något av nedanstående årtal, så öppnas en ny sida

1930-talet

1940-talet , första delen

1940-talet, andra delen

1950-talet

1960-talet, första delen

1960-talet, andra delen

1970-talet

1980-talet

1990-talet

 

Oljor och övriga original

Roland verk i olja är omfattande

Här följer några alster

Inventering och dokumentation pågår. Kan du bidra, kontakta gärna Jan Wigren som nås via mail (Klicka)

 

Klicka på texten nedanför bilderna, så blir den större i ett nytt "fönster"

 

 

 

 

 

Rolands verk
Här följer förteckning över kända litografier och oljor
Aktuellt

OM OSS

BLI MEDLEM

ROLAND SVENSSON MUSEUM

ROLANDS VERK

WALDEMARSUDDE

ÅRSSKRIFTER

ROLAND BERÄTTAR SJÄLV
FRIMÄRKEN

BIBLIOGRAFI - författarskapet

AKTIVITETER PLANERADE

AKTIVITETER GENOMFÖRDA

ÅRSMÖTEN

LÄNKAR

KONTAKT

STYRELSEN
Meny
Sidansvarig:
Senast ändrad: 2022-03-09
Jan