Namn Funktion Telefon e-Mailadress (Byt ut * mot @ )
ORDINARIE      
Thomas Ehrner Ordförande   thomas.ehrner*fylgia.se
Torbjörn Svensson Vice Ordförande 08-7479680, 070-8246435 torbjorn*saltsjon.nu
Kerstin Fogelström Kassör 070-7900597 kerstin.fogelstrom*outlook.com
Jan Wigren Ledamot 08-54131990, 070-8848849 janwigren*telia.com
Leif Wahlberg Ledamot 0761-183424 wahlberg.leif*telia.com
Britt Fogelström Ledamot 08-57164209, 070-5397323 britt*vahine.se
Ingemar Hamskär Ledamot 070-5749211 ingemar*hamskar.se
SUPPLEANTER      
Ulf Ragnerstam Webmaster 070-2422730 ulf*sponsor.se
Harry Rågvik   08-378929, 070-2668124 harry.v.ragvik*gmail.com
       
Valberedningen      
Åke Hymnelius      
Jeppe Wikström      
       
REVISORER      
Fredrik Fleetwood Ordinaire    
Johan Salander Ordinaire    
Ove Lindenås Suppleant    

 

Styrelsen
2020 års styrelse, valberedning samt revisorer och hur de kan nås
Aktuellt

OM OSS

BLI MEDLEM

ROLAND SVENSSON MUSEUM

ROLANDS VERK

WALDEMARSUDDE

ÅRSSKRIFTER

ROLAND i Sv. Biografisk Lexikon
BIBLIOGRAFI - författarskapet

AKTIVITETER PLANERADE

AKTIVITETER GENOMFÖRDA

ÅRSMÖTEN

LÄNKAR

KONTAKT

STYRELSEN

Meny
Sidansvarig:
Senast ändrad: 2020-05-20
Thomas