Namn Funktion e-Mailadress
ORDINARIE    
Thomas Ehrner Ordförande srolandsv@gmail.com
Torbjörn Svensson Vice Ordförande srolandsv@gmail.com
Kerstin Fogelström Kassör srolandsv@gmail.com
Jan Wigren Ledamot srolandsv@gmail.com
Sven Hagströmer Ledamot srolandsv@gmail.com
Britt Fogelström Ledamot srolandsv@gmail.com
Lena Vretling Sekreterare srolandsv@gmail.com
SUPPLEANTER    
Sven R. Ohlson   srolandsv@gmail.com
Ingemar Hamskär   srolandsv@gmail.com
     
Valberedningen    
Jeppe Wikström Sammankallande srolandsv@gmail.com
Johan Söderberg-Svensson   srolandsv@gmail.com
Emil Söderberg-Svensson    
     
REVISORER    
Fredrik Fleetwood Ordinaire srolandsv@gmail.com
Johan Salander Ordinaire srolandsv@gmail.com
Kerstin Malmer Suppleant srolandsv@gmail.com
     
REDAKTIONS- KOMMITTÉN    
Jan Wigren   srolandsv@gmail.com
Sven R. Ohlson   srolandsv@gmail.com

 

Styrelsen
2023 års styrelse, valberedning, revisorer samt redaktionskommitté
Aktuellt

OM OSS

BLI MEDLEM

ROLAND SVENSSON MUSEUM

ROLANDS VERK

WALDEMARSUDDE

ÅRSSKRIFTER

ROLAND BERÄTTAR SJÄLV
FRIMÄRKEN

BIBLIOGRAFI - författarskapet

AKTIVITETER PLANERADE

AKTIVITETER GENOMFÖRDA

ÅRSMÖTEN

LÄNKAR

KONTAKT

STYRELSEN
Meny
Sidansvarig:
Senast ändrad: 2023-01-23
Thomas