Båtutflykt den 11 juli 2005

Medlemmarna i Sällskapet Roland Svenssons Vänner inbjöds även i år att delta i Föreningen Skärgårdsmuseets årliga båtutflykt med s/s Saltsjön till resmål i Stockholms skärgård. Årets utflykt, som ägde rum den 11 juli 2005, gick till Måsknuv och Nåttarö i skärgårdens sydligaste del. Som vanligt med Torbjörn Svensson som kapten ombord. Resan startade och slutade vid Stavsnäs vinterhamn på Värmdölandet. De som ville kunde följa med s/s Saltsjön till fartygets ordinarie kajplats vid Skeppsbron i Stockholm. Ciceroner ombord och i land var Urban Sobéus och Lars Rune. Under hela båtfärden hade vi strålande högsommarväder med solsken från klarblå himmel. Vi upptäckte dock ”moln” när vi nådde Mysingen. Detta i form av stora och mer eller mindre sammanhängande bälten med alger i blomning. Det var ingen trevlig syn! /Text o Foto: Leif Wahlberg

s/s Saltsjön i Stavsnäs inför avfärd

Måsknuv i närbild

Måsknuv – rundvandring

Urban Sobéus informerar och Lars Rune antecknar

s/s Saltsjön vid Måsknuvs brygga och med Gotlandsfärjan i bakgrunden

Vy över Måsknuv

Algblomning med Mälsten i bakgrunden

Mistlurtornet på Måsknuv

Kapten Torbjörn Svensson på kommandobryggan

Nåttarö brygga – marsch till bl.a. Drottninggrottan

Naturen kring Drottninggrottan

Drottninggrottan

Återsamling för färd mot Stavsnäs

 

Inloppet till Gruvbryggan på Utö

Anna Lindhagens Sandböte (förvaltas av Skärgårdsstiftelsen)

Mörtö Bunsö – Det enda boningshuset i skärgården som på sjökortet är markerat som ett ”sjömärke”

Fortsatt färd mot s/s Saltsjöns kajplats vid Skeppsbron – Cinderella ”parkerad” för några timmar på Trälhavet

Ankomst Skeppsbron (mot Kungsträdgården)