Rolands litografier 1990-tal

Vinter kvarter

Utskärsbod
Hembryggan
Höst
Vindlös dag
Vindlös dag
Segel och sommar
Hembryggan
Roland Svenssons sista litografi
Norrfjärden
Serigrafi April-is/Trålarna går ut
Serigrafi Stora Nassa
Självporträtt
Självporträtt