För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
40-01 Bodinteriör
40-02 Spisen
40-03 Skidåkarn
40-04 Fönster
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
40-05 Kväll
40-06 Kväll i stugan
40-07 Boddörren
40-08 Höstkväll
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
40-09 Vinter Långvik
40-10 Vinter Möja
40-11 Svartlöga
40-12 Kärleksört
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
40-13 Kvällsvarden
40-14 Vid kaminen
40-15 Skötarna lägges
40-16 Till rors
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
För större bild-klicka på namnet
40-17 På isen
40-18 Skötarna tas upp
40-19 Fiske i Gillöga
40-20 Lommens bod

Fortsättning